Støtteordning ledere/trenere og støtteapparat

Gjelder inntil ny versjon blir vedtatt. Støtteordningen dekkes av gruppens økonomi.

Trenere

Trenere som etter avtale med leder i styret i langrennsgruppen i Bever’n påtar seg hovedtreneransvar for en gruppe gjennom hele sesongen vil fra og med andre sesong få tilbud om Bever’n overtrekksjakke og bukse betalt av gruppen man er trener i.

Trenere som etter avtale med leder i styret i langrennsgruppen i Bever’n påtar seg treneransvar for en gruppe på Bever’n sin miljøsamling vil få dekket utgifter til oppholdet under samlingen, på hotell eller i hytte. Dette forutsetter ett minimum med deltagere fra aktuell gruppe. Avtales med sportslig ansvarlig i Styret.

Trenere for aldersgruppen 11-19 år som etter avtale med oppmann /sportslig ansvarlig påtar seg treneransvar på en treningssamling i regi av Bever’n vil få dekket utgifter til oppholdet under samlingen. Utgiftene til oppholdet skal dekkes 100 % av gruppen under forutsetning av at et økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Utgifter til reise til og fra samlingen for trener for aldersgruppen 11-19 år skal dekkes av 100 % av gruppen under forutsetning av at økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Trenere for aldersgruppen 15-19 år som etter avtale med oppmann påtar seg treneransvar på HL (langrenn) NC (skiskytterne) eller NM i regi av Bever’n vil få dekket utgifter til oppholdet under rennet. Utgiftene til oppholdet skal dekkes 100 % av gruppen under forutsetning av at et økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Utgifter til reise til og fra HL (langrenn) NC (skiskytterne) eller NM for trener for aldersgruppen 15-19 år og eldre skal dekkes av 100 % av langrennsgruppen under forutsetning av at økonomisk gunstig alternativ er valgt.

Ledere og støtteapparat

Oppmann for hver gruppe er ansvarlig for å planlegge og å gjennomføre treningssamlinger.

Dersom oppmann mener at det er behov for lagledelse eller hjelp til gjennomføring av samlingen ut over trener legges dette inn i budsjettet for samlingen. Utgifter til opphold for støtteapparat dekkes 100 % av påmeldte deltagere på samlingen.

Dersom oppmann planlegger samlingen under forutsetning av at støtteapparat kjører egen bil for å transportere utøverne til og fra eller under samlingen skal utgifter til drivstoff dekkes av utøverne. Utgift til drivstoff regnes som 14 kr/mil.

Oppmann for gruppen 15-19 år er ansvarlig for å planlegge og å gjennomføre felles reise og opphold i forbindelse med HL (langrenn) NC (skiskytterne) og NM dersom det er ønskelig fra utøvernes eller klubbens behov.

Dersom oppmann mener at det er behov for lagledelse eller hjelp til gjennomføring av HL (langrenn) NC (skiskytterne) og NM ut over trener legges dette inn i budsjettet for renndeltagelsen. Utgifter til opphold for støtteapparat dekkes 100 % av påmeldte deltagere på samlingen.

Dersom oppmann planlegger HL (langrenn) NC (skiskytterne) og NM under forutsetning av at trener og/eller støtteapparat kjører egen bil for å transportere utøverne til og fra eller under HL og NM skal utgifter til drivstoff dekkes av utøverne. Utgift til drivstoff regnes som 14 kr/mil.

Kommentar

Det forventes at samlinger for aldergruppene 11-14 år ut over miljøsamlingen gjennomføres i nærmiljøet og ikke innebærer betalt opphold med overnatting.

%d bloggere liker dette: