Støtteordning utøvere

Nye regler for utøverstøtte for langrenn og skiskyting gjeldende fra 1.10.2015

Deltagelse på renn
Startkontingent for langrenn og skiskytterrenn i Norge dekkes av IL Bevern for terminfestede renn.  Klubben dekker ikke renn av kommersiell art eller turrenn slik som Birkebeinerrennet, Skarverennet, etc., lokale «karusellrenn»

Startkontingent for rulleskirenn dekkes etter samme regler som langrenn. Startkontingent til friidrett og løpskaruseller dekkes med inntil kr 500m- pr sesong.

Etteranmeldingsgebyr dekkes av utøver. Startkontingent for renn der utøver ikke stiller skal dekkes av utøver selv, såfremt fraværet ikke kan forklares med sykdom.

Påmelding skal normalt skje gjennom Minidrett.no. Startkontingentene blir da fakturert direkte til Il Bevern.

Samlinger

Klubben bidrar med dekning av deler av utgiftene til klubbes samlinger. Støttenivået er avhengig av årlig budsjett og spesifiseres i invitasjonene, og dekkes direkte av klubbe uten søknad fra den enkelte.

Norges-cup, NM og Hovedlandsrenn
Klubben bidrar til å dekke utgifter til deltakeravgifter, overnatting og transport etter følgende regler:

  • Hver enkelt løper som har deltatt på NC, NM eller HL kan søker langrenn eller skiskyting v/kasserer om refusjon av utgifter
  • Gruppene budsjetterer årlig en egen post for dette som godkjennes på årsmøtet.
  • Støttebeløpet til hver utøver avhenger av totalt innkommende søknader og er for  2015/2016 i tillegg begrenset oppad til kr 4000,- pr utøver pr gren.
  • Søknaden må være sendt innen 1.mai, og gjelder da refusjon for utgifter fra 1.mai forrige år fram til 30.april dette år.
  • Søknadene skal være behandlet ferdig innen 1. juli.
  • Styrene beslutter et støttebeløp pr arrangement ut fra påregnelige utgifter til reise og opphold.
  • Løpere som mottar refusjon forplikter seg til å bidra i treningsarbeidet for yngre løpere, i den grad de har anledning.  Dette gjelder først og fremst løpere som er 17 år og eldre.
  • Gruppene kan gjøre en vurdering av dugnadsinnsats av foresatte når støttebeløpet til den enkelte bestemmes.
  • Gruppene tar den endelige avgjørelse om hvordan pengene skal fordeles.
%d bloggere liker dette: