Forfatterarkiv

  • Oppstart Allidrett

    Vi starter opp igjen Allidrett onsdag 10.01 kl.18.00-19.00. Oppmøte ved banen i Bever´n. Se aktivitetsplan under Allidrett.

  • Allidrett 06.09

    Minner om oppstart av Allidrett onsdag 06.09.  Vi skal ha sykkel som første aktivitet, så barna må ha med egen sykkel og hjelm. Vi møtes ved Beverlokalet kl.18.00! Vi gleder oss!  

  • Oppstart Allidrett høsten 2017

    Allidretten starter opp igjen onsdag 6. September klokken 18:00. Treningstider er onsdager klokken 18:00 – 19:00. Opptak gjøres fortløpende etter påmelding. For informasjon om påmelding og priser se https://ilbevern.no/medlem/.  Leder er Bente Zachrisen Steiro:  allidrett@ilbevern.no.