Årsmøte i skigruppa 12. mars

Det innkalles til årsmøte i IL Bever’n Skigruppe

Mandag 12. mars 2018 kl. 1930 på Beverlokalet

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av dirigent, referent og protokollunderskriver
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap for perioden 01.01.17 – 31.12.17
  5. Budsjett for 2017
  6. Innkomne saker
  7. Valg
  8. Orienteringssaker


Kategorier:Langrenn

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: