Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IL Bever’n

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i IL Bever’n.

Årsmøtet avholdes den 24. oktober klokken 20:00 på Beverlokalet.

Saksliste:

  • Revidert lov for idrettslaget.
  • Valg av representant til styret fa langrenn og allidrett

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 (https://ilbevern.no/organisasjon/il-beverns-lov).

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styretKategorier:Allidrett, Langrenn, Skiskyting

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere liker dette: